SIDRIK

Op de O&I dag van Huisartsen Eemland (5 oktober 2023) gaf ACE-apotheker Maarten Hoogveld samen met Huisarts Pauline van der Logt een workshop over Ziektedagen en medicatie. Maarten vertelde het volgende over de O&I dag:

”Ik heb samen met Huisarts Pauline van der Logt een workshop mogen geven over Ziektedagen en medicatie op de O&I dag van Huisartsen Eemland. Gezondheidscentrum ’t Foort in Scherpenzeel doet mee aan het SIDRIK project (ZonMw) en we delen graag de ervaring die we hebben opgedaan met het selecteren van patiënten, het voorlichten van patiënten en het geven van sick day adviezen in de praktijk. Hierbij was de samenwerking tussen huisarts en apotheek van groot belang. Medicatie wordt vaak gestopt of aangepast tijdens een ziekhuisopname. In de 2-weken voorafgaand aan een ziekhuisopname is er vaak sprake van een geleidelijke verslechtering en contact met de huisartsenpraktijk. Door medicatie eerder aan te passen bij intercurrente ziekte of een hittegolf kunnen veel opnames voorkomen worden. Hierbij spelen de thuiszorg en in het geval van een speciale woonvorm de begeleiding of verzorging een belangrijke signalerende rol. Deelnemers aan de workshop hebben meegedacht hoe we in de praktijk al bestaande richtlijnen op de juiste manier kunnen implementeren. Dit gaat verder dan het aanpassen van de etikettekst bij verminderde nierfunctie. We zien een grotere rol voor de apotheek en in de toekomst voor de thuiszorg bij het aanpassen van medicatie tijdens intercurrente ziekte of een hittegolf, hiervoor is verdere regionale opschaling een must!”

Meer informatie over het project SIDRIK (ZonMw) kan je lezen op de website van ZonMw