Huisartsen

Huisartsen

ACE heeft structureel overleg met de Huisartsen Coöperatie Eemland (HCE) en de Huisartsenvereniging Eemland (HVE). Het doel van dit overleg is om te komen tot meer afstemming en samenwerking tussen huisartsen en apothekers in de regio Eemland. Er worden actuele onderwerpen besproken, zoals de nieuwe bekostigingsstructuur O&I (Organisatie en Infrastructuur) en medicatieoverdracht.

Het bestuur van ACE ziet het grote belang van O&I voor de toekomstige financiering van de eerstelijnszorg en levert extra inspanning om dit onderwerp bij haar leden onder de aandacht te brengen, bespreekbaar te maken en de leden (en hun evt. organisaties) te stimuleren om de O&I samen met andere eerstelijns zorgorganisaties multidisciplinair op te pakken.