Projecten

thermometer-1539191_1280
Project FTO Oxycodon

In Nederland is er een opiaten-epidemie. Er zijn veel onduidelijkheden bij huisartsen rondom gebruik opiaten. Het FTO is bedoeld om op regionaal niveau de opiaatproblematiek aan te pakken. Hiermee hopen zorgverleners bewustzijn te creeëren over de effecten van langdurige oxycodon gebruik en willen we verslaving voorkomen. In regio Eemland worden nu ook samenwerkingsafspraken gemaakt. Dit zal een tweetrapsraket zijn: allereerst worden er afspraken binnen de eerste lijn vastgelegd. Daarna zal ook Meander Medisch Centrum aansluiten.
In eerste instantie zal de focus liggen op nieuwe gebruikers van pijnmedicatie. Daarna op het terugdringen van bestaande chronische gebruikers.

 

 

faexit
Project Faexit

De fax wordt nog veel gebruikt in de zorg. Dit communicatiemiddel is er al sinds 1843. Tegenwoordig zijn er vele alternatieven voor de fax, die moderner maar ook veiliger zijn. Ondersteund door het landelijke programma Faexit stoppen de apothekers uit de regio Eemland met faxen per 3 juli 2023. Kijk voor meer informatie op www.faexit.nl

Afbeelding antibiotica
Project AB-allergie registraties

Er zijn veel onjuiste registraties van antibiotica-allergieën in patiëntendossiers. Dit is een probleem voor het beheer van antibiotica, omdat het behandelaars dwingt om een ​​tweede keus antibioticum te gebruiken, wat vaak minder effectief is, meer bijwerkingen heeft, een breder spectrum heeft en/of duurder is. Bovendien kan het gebruik van deze middelen leiden tot meer antibioticaresistentie. Dit probleem doet zich voor in huisartsenpraktijken, apotheken, ziekenhuizen en langdurige zorginstellingen. Daarom probeert dit regionale project (omgeving Utrecht) om door middel van regionale samenwerking binnen de zorgketen het aantal onjuiste antibiotica-allergie registraties te verminderen