Wat we doen

ACE ontplooit activiteiten op het gebied van belangenbehartiging en deskundigheidsbevordering.
Onze belangrijkste activiteiten op een rijtje:

  • wij zijn aanspreekbaar voor onze leden en (zorg) organisaties. Via onze nieuwsbrief, website, (leden)bijeenkomsten geven we informatie over ontwikkelingen in de (regionale) zorg.
  • rondom actuele thema’s, vraagstukken en maatschappelijk ontwikkelingen, brengen we apothekers en relevante organisaties samen en fungeren we als linking pin
  • we maken (geprotocolleerde) afspraken met zorgorganisaties over de wijze van farmaceutisch handelen
  • we voeren projecten uit ter verbetering van de farmaceutische zorg
  • we organiseren nascholing op actuele onderwerpen voor apothekers en apothekersassistenten.
  • we leggen contacten en onderhouden relaties met relevante stakeholders in de regio.
  • we geven vraaggericht advies aan zorgorganisaties en andere belanghebbenden.
Het beste recept voor elkaar!