Thuiszorg

Thuiszorg

De thuiszorg is voor ACE een belangrijke partner. Met name voor chronische- en polyfarmaciepatiënten is het belangrijk dat de farmaceutische zorg efficiënt en veilig is ingeregeld. Informatie-uitwisseling en werkafspraken tussen thuiszorg/wijkverpleging en apotheek zijn hiervoor onontbeerlijk.

Op wijkniveau maakt de apotheek zelf werkafspraken met de thuiszorg/wijkverpleging waarmee wordt samengewerkt.

Op regionaal niveau maakt ACE afspraken met thuiszorgorganisaties over zaken die van belang zijn voor apotheken en thuiszorgmedewerkers. Door het volgen van deze afspraken kan een goede farmaceutische zorg en optimale medicatieveiligheid gerealiseerd worden.
Voorbeelden hiervan zijn de afspraken die gemaakt zijn m.b.t. de toedienregistratie.

ACE heeft goede contacten met de regionale thuiszorgpartners en er vindt regelmatig overleg plaats.