Waar staan we voor?

Onze visie

De Apothekers Coöperatie Eemland (ACE) komt succesvol op voor de belangen van de eerstelijns apotheken in de regio Eemland.
Dit doen wij door:

  • de apotheken te vertegenwoordigen in allerlei regionale overlegstructuren
  • de apotheken te ondersteunen bij het bevorderen van de kwaliteit van dienstverlening in de breedste zin van het woord.
  • het farmaceutisch handelen van de aangesloten apotheken te promoten
Onze missie

Wij geloven dat als apotheken samenwerken met organisaties en domeinen in de eerste- en tweede lijn de farmaceutische zorg voor mensen verbetert. Wij stimuleren en faciliteren samenwerking over de grenzen van de eigen apotheekorganisatie heen.

Onze inzet moet leiden tot:

  • een aanspreekbare regionale organisatie
  • een sterke positionering van de apotheker in de eerste lijn en de regionale ketenzorg
  • een gewaardeerde zorgrol voor de farmacie
  • het oppakken van projecten/activiteiten met andere zorgverleners
  • samenwerking en kennisuitwisseling tussen apothekers

We zijn trots op wat we doen en hoe we dat doen. Daar staan we voor. Stevig, eerlijk en met gevoel voor verantwoordelijkheid.

Dit is ons merkverhaal