Waar staan we voor?

Onze visie

De Apothekers Coöperatie Eemland (ACE) komt succesvol op voor de belangen van de eerstelijns apotheken in de regio Eemland.
Dit doen wij door:

  • de apotheken te vertegenwoordigen in allerlei regionale overlegstructuren
  • de apotheken te ondersteunen bij het bevorderen van de kwaliteit van dienstverlening in de breedste zin van het woord.
  • het farmaceutisch handelen van de aangesloten apotheken te promoten
Onze missie

Wij geloven dat als apotheken samenwerken met organisaties en domeinen in de eerste- en tweede lijn de farmaceutische zorg voor mensen verbetert. Wij stimuleren en faciliteren samenwerking over de grenzen van de eigen apotheekorganisatie heen.

Onze inzet moet leiden tot:

  • een aanspreekbare regionale organisatie
  • een sterke positionering van de apotheker in de eerste lijn en de regionale ketenzorg
  • een gewaardeerde zorgrol voor de farmacie
  • het oppakken van projecten/activiteiten met andere zorgverleners
  • samenwerking en kennisuitwisseling tussen apothekers

We zijn trots op wat we doen en hoe we dat doen. Daar staan we voor. Stevig, eerlijk en met gevoel voor verantwoordelijkheid.