Scholing/Bijeenkomsten

Bijeenkomsten voor onze leden

De ACE organiseert de volgende bijeenkomsten voor haar leden:

Nascholingen
De ACE organiseert nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Voor de nascholingen regelt de AVMN de accreditatieaanvraag en de verdere afwikkeling hiervan.

Algemene Ledenvergaderingen
… maal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering. Op deze vergaderingen kunnen de leden meepraten over beleid en visie op de regionale samenwerking.